A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!

Finanszírozás


Hogyan lesz egy jó ötletből projekt, majd siker? Hogyan tudod nem aprópénzre váltani a tehetséged? Az alábbiakban ebben próbálunk segíteni. Listánk természetesen nem ölelheti fel az összes lehetséges forrást, mindössze térképet kínálunk az ösztöndíjak, pályázatok, tőkebefektetések és egyéb támogatási formák sokszor kiismerhetetlennek tűnő világába.

 

I. KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK, PÁLYÁZATOK

 

I.1. Állami támogatások

I.1.1. Nemzeti Kiválóság Program

Mi ez?

Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljaihoz igazodóan a Nemzeti Kiválóság Program a kutatói szféra munkaerő-piaci esélyeinek növelésére, és a versenyképességi hátrányok felszámolására került kidolgozásra. Alapvető célkitűzése, hogy az ország versenyképességének, innovációs teljesítményének és a társadalom megújulásának alapját képező emberi erőforrás minőségét fejlessze.

Általános cél, hogy a magyar kutatók a határon belül maradjanak, illetve hogy külföldről hazatérjenek, és Magyarországon kamatoztassák tudásukat. Az ösztöndíj szerves része a kutatói életformának, és egyben a kutatóvá válás, a kutatói pályán történő megmaradás biztosítéka is. A projektek célja, hogy ösztönözze a kimagasló oktatási és kutatási tevékenységeket – a műszaki-, és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére fókuszálva –, hogy hazánk a nemzetgazdaság, valamint az európai gazdaság szempontjából jelentős eredményeket érhessen el.

Ki kaphatja meg?

A Nemzeti Kiválóság Program végigkíséri a fiatal kutatók életét az egyetemista évektől a PhD-fokozat megszerzésén keresztül az önálló, posztdoktori kutatások megkezdéséig. Ennek fényében a program négy ösztöndíjtípust tartalmaz, melyek a következők:

 • Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj: MA és MSc hallgatók számára
 • Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj: PhD-hallgatók számára
 • Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj: Doktorjelöltek számára
 • Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj: Posztdoktorok, fiatal kutatók számára

Mit kell érte tenni?

A Nemzeti Kiválóság Programban szereplő ösztöndíjak elnyeréséhez a fiatal kutatóknak eredeti, előre mutató kutatási tervvel kell előállniuk, melyet a támogatás egy éves időszakában megvalósítanak.

További információ:

www.nemzetikivalosag.hu

 

I.1.2. OTKA-ösztöndíjak

Mi ez?

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) olyan független nemzeti intézmény, amely több mint negyedszázada magyarországi munkahelyeken végzett, nemzetközileg is kiemelkedő felfedező kutatásokat (más szóval: alapkutatásokat) támogat pályázati rendszerben, hazai és külföldi bírálók bevonásával. Az OTKA tevékenységét döntő részben az állami költségvetés fedezi. Pályázataival a legkiválóbb kutatókhoz és magyar kutatási intézményekhez juttat többletforrást. Az OTKA a nemzetközi szervezetekben aktív szerepvállalással képviseli, jeleníti meg a magyar tudományt. Nemzetközi pályázati rendszerekhez társul saját forrásaival, részt vesz európai kutatási alapok együttműködésében indított kooperációs kutatás-finanszírozási programokban.

Az 1986-ban létrehozott, 1991. óta független alapként, 1993. óta törvény alapján működő OTKA az egyetlen kifejezetten alapkutatási forrás Magyarországon. A European Research Council-hoz (ERC) hasonlóan, illetve a Science Europe alapító tagjaként a színvonalas alapkutatást támogatja az azonnali hasznosíthatóság elvárása nélkül. Hatása alapvető fontosságú, mivel alapkutatás nélkül nincsen alkalmazott kutatás.

Három kategóriában pályázható: kutatási pályázat, fiatal kutatói pályázat és publikációs pályázat.

Ki kaphatja meg?

A fiatal kutatóknak szóló pályázatokhoz két altípus: a posztdoktorok számára önálló tudományos programjuk elindítására, külföldről hazatérők segítésére és már támogatott, sikeres OTKA projektekhez való csatlakozás lehetővé tételére kiírt, PD jelű (három kategóriával); és a már nemzetközi elismertséget szerzett, önálló kutatócsoportot létrehozni kívánó, tapasztaltabb fiatal kutatók részére meghirdetett pályázat (NF jelű) tartozik. Fiatal kutatói pályázatot 40 évnél nem idősebb, PhD fokozattal rendelkező kutató adhat be.

Mit kell érte tenni?

A pályázónak vállalnia kell, hogy ha egyetemi oktató vagy közgyűjteményi/közművelődési intézmény alkalmazottja, akkor munkaideje 70%-ában, ha főhivatású kutató, akkor munkaideje 80%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. A fiatal kutatói pályázat egyes kategóriái csak egy alkalommal nyerhetők el.

További információ:

http://www.otka.hu

 

I.1.3. Campus Hungary Program

Mi ez?

A Campus Hungary felsőoktatási mobilitási program egyik kiemelt célja a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését elősegítő pályázati rendszer működtetése, melynek köszönhetően egyre több magyarországi felsőoktatási hallgató tanulhat ösztöndíjjal külföldön, fejlesztheti nyelvtudását és hazaérkezését követően kamatoztathatja a külföldön szerzett ismereteket.

A Campus Hungary kiemelt célja továbbá, hogy növelje a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét és a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számát, valamint elmélyítse, illetve kiterjessze a magyar és a külföldi felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatot.

Az országos szinten koordinált Campus Hungary Program a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány konzorciumában, az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében valósul meg.

Ki kaphatja meg?

A magyar felsőoktatási intézményben már két félévet elvégzett hallgatók országos szinten pályázhatnak külföldi felsőoktatási intézményekbe féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra, rövid és csoportos tanulmányútra, az adott ország megélhetési rátáinak függvényében meghatározott ösztöndíjjal.

Mit kell érte tenni?

A pályázati felületen kell jelentkezni munkatervvel.

További információ:

http://www.campushungary.hu

 

I.1.4. PhD-ösztöndíj

Mi ez?

Minden, Magyarországon nappali doktori képzésben részt vevő hallgató alanyi jogon megkapja az ösztöndíjat, melynek célja, hogy gondtalan feltételeket teremtsen a doktoranduszok kutatásaihoz.

Ki kaphatja meg?

Minden, Magyarországon nappali doktori képzésben részt vevő hallgató.

Mit kell érte tenni?

Először is jelentkeznie kell egy magyar állami felsőoktatási intézménybe PhD képzésre. A sikeres felvételi vizsga után a PhD-ösztöndíj folyósításának feltétele az, hogy a PhD hallgató lezárt félévekkel és megfelelő kreditszámmal rendelkezzen. Összege havi 100.000 Ft a képzés harminchat hónapja alatt.

 

I.1.5. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

Mi ez?

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését (3-8 hónap), külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé.

Ki kaphatja meg?

A jogszabály alapján pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb, felsőoktatási intézményben egyetemi (mesterfokú vagy annak megfelelő) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét. Az elbírálás két kategóriában történik:

 • predoktori kategória, amelyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben résztvevő, disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók;
 • posztdoktori kategória (PhD-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára).

A Balassi Intézet, MÖB Iroda az ösztöndíjas külföldi megélhetéséhez, szállásához, munkájának dologi kiadásaihoz ad anyagi támogatást, és az ösztöndíjas egyszeri oda-vissza útiköltségét is biztosítja útiköltség-átalány formájában.

Mit kell érte tenni?

Kutatási tervvel és a célegyetem befogadó nyilatkozatával kell a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz jelentkezni.

További információ:

http://www.scholarship.hu/Magyar%C3%81llamiE%C3%B6tv%C3%B6s%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADj/tabid/71/language/hu-HU/Default.aspx

 

I.2. A Magyar Tudományos Akadémia támogatásai

I.2.1. Lendület Program

Mi ez?

A Lendület program célja az akadémiai intézmények és egyetemi keretek között működő kutatócsoportok dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A pályázati modell hazai és nemzetközi jelentősége és sikere nemzetközi mércével is meghatározó és példamutató. A Pálinkás József által indított program hozzájárul a sikeres fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorításához, a tehetség-utánpótlás biztosításához, bővíti a kiválóságok előrelépési lehetőségeit, és növeli az akadémiai kutatóintézet-hálózat, illetve az egyetemek versenyképességét.

Az MTA 2009. január 14-én hirdette meg első alkalommal a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott Lendület programot. Jelenleg 65 kiemelkedő fiatal tudós folytat nemzetközileg is versenyképes kutatást. 2009-ben a program elindításakor öt, 2010-ben hét és 2011-ben már 16 új kutatócsoport kezdte meg működését Magyarországon, 2012. július 1-jétől pedig 37 kutatócsoport létesült.

Ki kaphatja meg?

A Lendület program támogatása két kategóriában kapható meg, az önálló kutatási pályát kezdők (40 év alatt), illetve a sikeres önálló kutatói pályát folytatók csoportjában (35-45 év között), három évre, ami bizonyos esetekben még két évre meghosszabbítható. Összege az első kategóriában 656.000 Ft/hó, a második kategóriában pedig 875.000 Ft/hó. Ezen felül a kutatás dologi költségeire, infrastruktúrájára még 60 millió forint adható.

Mit kell érte tenni?

A Lendület program olyan kutatási terveket támogat, melyeket a pályázók nem egyénileg, hanem egy kutatócsoport vezetőjeként fognak megvalósítani. Előnyt élveznek a jelenleg külföldön tartózkodó kutatók, illetve azok a kutatási irányok, melyek az ország versenyképességét javíthatják.

További információ

http://mta.hu/lendulet/lendulet-fiatal-kutatoi-program-129955

 

I.2.2. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Mi ez?

A Bolyai-ösztöndíj kifejezetten a fiatal (kezdetben 40, 2002-től 45 év alatti), tehetséges kutatók anyagi támogatására. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 1998-évi megalakulása óta, évente hirdette meg, bírálta el és ítélte oda a Bolyai ösztöndíjat. 1998-tól 3433 pályázatot adtak be és 1411 ösztöndíjat ítéltek oda. A túljelentkezés évente átlagosan 2,4 szeres volt, ami igazolja az ösztöndíj töretlen népszerűségét. Megállapítható, hogy a Bolyai ösztöndíj jól illeszkedik a hazai ösztöndíjak láncolatába (Békésy, Magyary, Bolyai, Széchenyi) és betölti szerepét a tudományos utánpótlás képzésében (PhD, MTA dr-i cím, MTA levelező ill. rendes tagja).

Ki kaphatja meg?

 A Bolyai-ösztöndíjra pályázhat minden, 45. életévét még be nem töltött magyar állampolgár, aki rendelkezik legalább PhD fokozattal. Az ösztöndíj 1,2 vagy 3 évig havonta bruttó 124.500 Ft.

Mit kell érte tenni?

Az ösztöndíjas vállalja, hogy a finanszírozott időszakban valamelyik magyarországi egyetemen vagy egyéb kutatóhelyen végzi munkáját, és évente jelentést készít erről.

További információ:

http://mta.hu/cikkek/?node_id=22421

 

I.3. Európai Uniós és egyéb külföldi támogatások

 

I.3.1. HORIZON2020 pályázatok

Mi ez?

A Horizon2020 az EU 2014-2020 közötti közvetlen bizottsági támogatási kerete, ami fölváltja és egyesíti és a feltételek szempontjából egységesíti is a 2007-2013 között futott 3 hasonló ilyen programot (FP7, CIP, EIT).

A H2020 fő fókusza 3 területre koncentrál:

 • tudományos kutatások, és kiválóság: a jövő technológiai kihívásaira keres válaszokat,
 • ipari fejlesztések, és preferenciák: a meglévő ipari kapacitások fejlesztésére koncentrál, hogy fennmaradjon vezető szerepük,
 • társadalmi kérdések és kihívások: olyan kérdésekre koncentrál, mint az élelmezésbiztonság, a klímaváltozás, az öregedés...

A H2020 pénzügyi kerete mintegy 79 mrd euró, ezen belül:

 • tudományos kiválóság: 24,5 mrd euró
 • ipari preferenciák: 17,9 mrd euró
 • társadalmi kihívások: 31,7 mrd euró
 • fúziós és atomenergetikai kutatások, egyéb: 2 mrd euró

Ki kaphatja meg?

Rengeteg különböző program van, különböző pályázói körrel. Vannak kutatóknak, kutatási szervezeteknek, vállalkozásoknak és ezek konzorciumainak szóló pályázati felhívások is.

Mit kell érte tenni?

Több európai uniós partnerrel együttműködésben pályázatot kell benyújtani brüsszelbe.

További információ:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/horizon2020/nemzeti-kapcsolatarto

 

I.3.2. Erasmus Ösztöndíjprogram

Mi ez?

Az Európai Felsőoktatási Térség területén tanuló hallgatók más országok társintézményekben való tanulmányait segítő program. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,5 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában.

1987-ben indult az Erasmus programja, amely az felsőoktatás fejlesztését, az Európán belüli nemzetközi mobilitást támogatja. Az Erasmus program 2007-2013 között az EU Life Long Learning (Egész élet át tartó tanulás) programja keretében működik. A program eredeti angol neve: European Community Action Sceme for the Mobility of University Students (ERASMUS) alprogram a felsőoktatási intézmények fejlesztési törekvéseit segíti. Biztosítja a hallgatók európai mobilitását, tapasztalatszerzését vagy szakmai gyakorlatát egy másik tagország felsőoktatási intézményében.

A program konkrét célja mennyiségében és minőségében növelni a:

 • Hallgatói és oktatói mobilitást
 • Nemzetközi projektek számát
 • Felsőoktatási intézmények / vállalkozások közötti együttműködést
 • Az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének a javítása úgy, hogy 2012-re az Erasmus hallgatók száma elérje a 3 milliót (az Erasmus korábbi szakaszaival együttesen)

Ki kaphatja meg?

Az ERASMUS státusz megillet minden hallgatót, aki megfelel az ERASMUS program által támasztott feltételeknek, és akit intézménye kiválaszt arra, hogy egy külföldi partnerintézményben ERASMUS tanulmányokat folytasson. Az Erasmus ösztöndíj havi minimális összege Magyarországon 200 euró, a maximális összege országonként változik, de általában legfeljebb 1000 euró lehet. A kiutazó magyar hallgatók átlagos ösztöndíja 350 euró, a legtöbben 4-5 hónapra veszik igénybe az ösztöndíjat. A programban részt vesz az Európai Unió összes tagállama, illetve rajtuk kívül Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország és Horvátország.

Mit kell érte tenni?

A Tempus Közalapítvány által évről évre meghirdetett pályázatra kell jelentkezni.

További információ:

http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=578

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm

 

I.3.3. HAESF Ösztöndíjprogram

Mi ez?

A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (HAESF) tehetséges magyar hallgatóknak szervez 6-12 hónapos szakmai gyakornoki programokat (Undergraduate Fellowship) amerikai vállalatoknál. Graduate Scholarship programjukban posztgraduális (mester)diploma megszerzését teszik lehetővé amerikai egyetemeken.

A HAESF célja, hogy:

 • elősegítse a vállalkozási kultúra kialakulását Magyarországon
 • előkészítse a hosszú távú magyarországi hatás lehetőségeit
 • erősítse a Magyarország és az Egyesült Államok közti kötelékeket
 • pozitív képet alakítson ki az Egyesült Államokról Közép-Európában

Ki kaphatja meg?

Pályázhat minden olyan magyar állampolgár, aki felsőoktatási tanulmányait folytatja a harmadik év után (vagy a BA megszerzése után), illetve azok a PhD-hallgatók, akik az első diplomájuk megszerzése után egy éven belül elkezdték a doktori képzést. Kiemelt figyelmet fordítanak a következő tudományterületek képviselőire:

 • Üzleti ismeretek és közgazdaságtan
 • közigazgatás
 • természet- és társadalomtudományok
 • mérnöki, építészi tudományok, matematika, információtechnológia
 • közegészségügyi tanulmányok
 • orvostudomány
 • agrártudomány, erdőgazdálkodás és halászat

A többi tudományterület képviselőit is szívesen látják, amennyiben azok jelentősen hozzájárulhatnak Magyarország fejlődéséhez.

Mit kell érte tenni?

Az évente két alkalommal meghirdetett pályázatra a kezdeményezés honlapján kell jelentkezni a nyelvtudást bizonyító papírokkal, diplomamásolattal, ajánlásokkal, illetve egy személyes nyilatkozattal, amely körvonalazza a pályázó céljait, képességeit és elképzeléseit a jövőt illetően.

További információ:

http://www.haesf.org

 

I.3.4. Fulbright Ösztöndíjprogram

Mi ez?

A Fulbright-programot 19446-ban alapította Arkansas állam egykori szenátora, William J. Fulbright. Az ő elképzelése az volt, hogy a II. világháború bevételét nemzetközi oktatásra, illetve diákok és kutatók kulturális cseréjére használják fel.

Magyarország 1978-ban csatlakozott a programhoz, miután Carter elnök visszaadta a magyar Koronát. 1992. januárjában hozták létre a Magyar Fulbright Bizottságot. A Fulbright-program a tudomány minden területén dolgozók számára nyitott.

A Fulbright Bizottság célja az, hogy

 • javítsa a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatokat
 • elősegítse a kutatócserét a két ország között
 • segítsen azoknak is, akik saját költségből szeretnének az Egyesült Államokban tanulni
 • alkalmanként hozzájáruljanak a magyar felsőoktatási reform sikeréhez
 • tovább növelje a Fulbright-program láthatóságát Magyarországon

Ki kaphatja meg?

Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni), oktatni vagy kutatni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. Kiemelt figyelmet kapnak az Egyesült Államokra vonatkozó ismeretek és a magyarországi gazdasági, társadalmi fejlesztési törekvésekkel összhangban lévő területek.

Mit kell érte tenni?

A Fulbright Program világszerte egységes űrlapot használ, melyet online kell kitölteni az egyes kategóriáknál megadott honlapokon. A pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt, angol nyelven kitöltve, egy példányban kinyomtatva is el kell juttatni a Fulbright Bizottsághoz.

A pályázati anyagok - amennyiben teljesek, és a jelentkező a pályázati feltételeknek megfelel - a következő szempontok alapján kerülnek elbírálásra:

 • szakmai színvonal,
 • munkaterv,
 • az Egyesült Államokban való tartózkodás szükségessége,
 • hosszú távú eredményesség.

 

További információ:

http://www.fulbright.hu

 

 

II. FINANSZÍROZÁS STARTUP-OKNAK

 

II.1. Állami támogatások

II.1.1. Vállalkozz Itthon! program

Mi ez?

Európában egyedülálló módon, az Új Széchenyi Terv keretében hamarosan megnyílik az a pályázati lehetőség a 18 és 35 év közötti (vagy 0-6 éves gyermek nevelése esetén 18 és 40 év közötti) fiatalok számára, melynek ’A’ komponensében 3500 jelentkező térítésmentesen vehet részt a támogató szervezetek által nyújtott vállalkozói képzéseken.

A sikeresen elvégzett képzés és az országosan egységes szempontrendszer és módszertan alapján jóváhagyott üzleti terv birtokában a fiatalok a konstrukció ’B’ komponensében (TÁMOP-2.3.6.B.) maximum3 millió, társas vállalkozás esetén legfeljebb 6 millió Ft támogatásra pályázhatnak, kizárólag Magyarország 6 konvergencia régiójában.

A közel 5 milliárd Forintos keretösszegből 1500 induló vállalkozás támogatása várható, akik további fél év mentorálást vehetnek igénybe a dinamikus fejlődés érdekében.

Ki kaphatja meg?

A legfeljebb 6 millió Ft támogatásra pályázhat minden olyan vállalkozó, aki 18 és 35 év között van, elvégezte a program ’A’ komponensében foglalt képzést, legfeljebb 3 hónapos vállalkozással.

Mit kell érte tenni?

A képzés elvégzése után a támogatott pályázó vállalja, hogy 5 piaci kapcsolatot kialakít, az első üzleti évben legalább 500.000 Ft nettó árbevételt termel, illetve hogy minimum 7, maximum 8 hónap alatt megvalósítja a projektet.

További információ

www.vallalkozzitthon.hu

 

II.1.2. Technológiai start-up ökoszisztéma pályázat (Start-up_13)

Mi ez?

A támogatás célja a nemzetközi piacokon versenyképes K+F eredményekre alapuló vállalkozások felépítése és működésének beindítása egy megbízható és jól működő technológiai inkubátor rendszeren keresztül. A pályázat a technológiai inkubátorok felállításán és új ötletek szűrésén túl (I. és II. alprogram) közvetlenül is támogatást nyújt az induló technológiai vállalkozások felépítésének egymásra épülő fázisaira jellemző problémák – technológiafejlesztés, vállalkozásépítés, befektető keresés, piacra lépés - megoldásában (III. és IV. alprogram).

Fentieknek megfelelően a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" program 4 alprogramból áll:
I. alprogram: A technológiai inkubátorok felállítása, elindulásuk támogatása.
II. alprogram:Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése.
III. alprogram: Az inkubáció folyamata, az inkubáltak támogatása.
IV. alprogram: A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás elősegítése.

A III-IV. alprogramok, melyek az induló cégek közvetlen anyagi támogatását jelentik, 80, illetve 40 millió forint összkerettel rendelkeznek, ami a III. alprogram esetében a projekt maximum 85%-át, míg a IV. alprogramban annak maximum 70%-át fedezheti.

A Bíráló Bizottság 2013. október 14-i döntése értelmében a nyertes inkubátorcégek a következők:

 

Ki kaphatja meg?

Fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás esetében a következő feltételeknek kell teljesülniük:
- a kedvezményezett olyan innovatív kisvállalkozás lehet, amely a támogatás odaítélésekor kevesebb, mint 6 éve működik;
- a kedvezményezett csak egy alkalommal részesülhet a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatásban az idő alatt, amíg fiatal innovatív vállalkozásnak minősül;
- a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatásban részesült kedvezményezett csak 3 évvel a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás odaítélését követően részesülhet a K+F+I támogatástól és kockázatitőke támogatástól különböző támogatásban.
A kedvezményezett akkor tekintendő innovatív kisvállalkozásnak, ha
- az üzleti terv külső szakértő általi értékelése alapján igazolható, hogy a kedvezményezett az előrelátható jövőben olyan termékeket, szolgáltatásokat vagy eljárásokat fejleszt ki, amelyek technológiailag újak vagy jelentős mértékben jobbak, mint az Európai Közösségen belül az ágazatban létező legfejlettebb tudás és amelyek a technológiai vagy ipari eredménytelenség kockázatát hordozzák; vagy
- külső könyvvizsgáló igazolása szerint a kedvezményezett K+F kiadásai az összes működési kiadásának legalább 15%-át teszik ki a támogatás odaítélését megelőző három év legalább egyikében, illetve pénzügyi múlttal nem rendelkező induló vállalkozás esetén a folyó költségvetési időszak ellenőrzése során.

Mit kell érte tenni?

Be kell lépni a fenti inkubátorok egyikének programjába, majd pályázatot kell benyújtani az említett inkubátorcégeken keresztül.

További információ

http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_a_technologiai_start_up_okoszisztema_epites_tamogatasara

 

II.2. Kockázati tőkebefektetés

II.2.1. Jeremie Kockázati Tőkealapok

Mi ez?

A JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források) – az Európai Bizottság által az Európai Beruházási Alappal (EBA) közösen létrehozott kezdeményezés. Olyan pénzügyi tervezési eszközök felhasználását ösztönzi, amelyek javítják a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését a strukturális alapok tevékenységein keresztül.

A JEREMIE segítségével létrehozott alapok a következőket támogathatják:

 • új vállalkozások létrehozása vagy már létező vállalkozások kibővítése;
 • befektetési tőkéhez való hozzáférés vállalkozások (különösen kkv-k) számára annak érdekében, hogy korszerűsítsék és kiszélesítsék tevékenységeiket, új termékeket kifejlesszenek ki, biztosítsák a piachoz történő hozzáférésüket, illetve kibővítsék azt;
 • üzletorientált kutatás és fejlesztés, technológiaátadás, innováció és vállalkozói tevékenység;
 • a termelő létesítmények műszaki korszerűsítése oly módon, hogy az hozzájáruljon az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó célok teljesítéséhez;
 • olyan termelékeny beruházások, amelyek fenntartható állások teremtését és megőrzését eredményezik.

Jelenleg Magyarországon a JEREMIE programoknak három alpontja indult, a mikrohitel program, a kezességvállalási program és a kockázati tőke program. A betűszó azonban összefonódott ez utóbbival, hivatalos nevén az „Új Magyarország Kockázati Tőkeprogrammal”. 2013. októberéig hazánkban 4 JEREMIE program indult, a negyedik még folyamatban van, az első három nyertesei, azaz a tényleges tőkebefektetők a következők:

JEREMIE 1

 • BigGeorge's-NV EQUITY Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • Euroventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • Finext Startup Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • Morando Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

JEREMIE 2

 • Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Növekedési Alprogram)
 • Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Magvető Alprogram)
 • Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Magvető Alprogram)
 • Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Magvető és Növekedési Alprogram)
 • New York Kockázati Tőkalap-kezelő Zrt. (Növekedési Alprogram)
 • Prosperitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Magvető és Növekedési Alprogram)
 • Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Növekedési Alprogram)
 • X-Tech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Növekedési Alprogram)

 

JEREMIE 3.

 • Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt.
 • Core Venture Kockázati Tőkealapkezelő Zrt.
 • Dinamo Ventures Kockázati Tőkealapkezelő Zrt.
 • Hemisphere Kockázati Tőkealapkezelő Zrt.
 • PBG FMC Kockázati Tőkealapkezelő Zrt.
 • Perion Invest Kockázati Tőkealapkezelő Zrt.
 • Tőkepartner Kockázati Tőkealapkezelő Zrt.
 • Valor Capital Kockázati Tőkealapkezelő Zrt.

 

Ki kaphatja meg?

A tőkebefektetést olyan, kezdeti vagy növekedő fázisban lévő startupok, azaz dinamikus, gyorsan növekvő, jellegzetesen nagy hozzáadott értékkel dolgozó kis- és középvállalkozások kaphatják meg, amelyekben a befektetők potenciált látnak a későbbi hazai és nemzetközi sikerre. A befektetések értéke átlagosan 100 és 400 millió forint között mozog.

Mit kell érte tenni?

A startup vállalkozásoknak nemcsak egy ötlettel, hanem kész üzleti tervvel jelentkezhetnek a kockázati tőkealap-kezelő társaságoknál. Ezek a támogatással többségi vagy kisebbségi részesedést vásárolnak az adott cégből, s ennek megfelelően a befektetés megtérülése is a cég jövőbeli sikerén alapszik.

További információ a tőkebefektetők weboldalain:

http://www.mvzrt.hu/financial_sp.php?type=venture_capital

http://www.mvzrt.hu/financial_sp.php?type=szechenyi_venture

 

II.3. Inkubátorok és acceleratorok, üzleti angyalok

Az inkubátorcégek az induló fázisban lévő cégeknek nyújtanak segítséget. Az esetek nagy részében nem anyagi jellegű szolgáltatásokat kínálnak: irodát, adminisztratív hátteret, könyvelést, esetenként pedig anyagi támogatást. Az úgynevezett „gyorsító inkubátorok”, azaz acceleratorok a szolgáltatások ennél sokkal szélesebb spektrumát kínálják. Szakértői segítséget adnak az üzleti terv kidolgozásához, képzéseket, illetve kezdő tőkét kínálnak a startup vállalkozásoknak. A tőkebevonás ezeken kívül lehetséges még egy üzleti angyal (business angel) bevonásával. Ezek általában olyan, tőkével rendelkező magánszemélyek vagy csoportosulások, akik a kezdeti stádiumban lévő vállalkozásokat felkarolják. A Kockázati Tőkealapok működési mechanizmusához hasonlóan az üzleti angyalok is részesedést vásárolnak a kezdő vállalkozásokból, amit majd pár év elteltével, mikor a cég befut, eladják.

A témáról bővebb információval szolgál Magyarország startup-térképe, melyet a Startup Underground készített: http://prezi.com/iaoy34tblgwf/2012-startup-terkepe/

Mivel e három kategória között gyakoriak az átjárások, hibrid megoldások, a továbbiakban együtt tárgyaljuk őket.

 

II.3.1. iCatapult

Mi ez?

Az iCatapult egy accelerator cég, amelynek elsődleges célja az, hogy az Európában kifejlesztett technológiákat a nemzetközi piacra segítsék. Hiszik, hogy bár a tehetség egyenlően oszlik el a bolygón, a lehetőségek nem. A 2012-ben, a Primus Capital és a Digital Natives által alapított cég képzést kínál a startupoknak, illetve esetenkénti mérlegeléssel akár 200.000 euro támogatást is.

Kit támogatnak?

Az iCatapult olyan startupokat karol fel, amelyek az internetes vagy mobil technológiák területén tudnak újdonságot hozni, és amelyek lehetőség szerint az új termék már működő prototípusával rendelkeznek.

További információ:

http://www.icatapult.co/

 

II.3.2. Colabs

Mi ez?

A Colabs célja az, hogy hozzájáruljon a hazai, korai fázisú befektetési kultúra felvirágoztatásához, egy olyan, hozzáférhető tőkekörnyezet létrehozásával, melyben a régió legtehetségesebb vállalkozói érvényesülhetnek. Jellemzően 5-150 millió forint közötti összeget fektetnek induló startupokba, de mentorálást is nyújtanak, segítenek a kapcsolatépítésben a stratégiai tervezésben és a további tőkebevonásban is.

Kit támogatnak?

A következő szektorokban működő startupokra helyezik a hangsúlyt:

 • ICT
 • robotika
 • környezettudatos technológiák
 • bioinformatika
 • egyéb, egyre fontosabbá váló területek (pl. új alapanyagok, design, digitális média)

További információ:

http://colabs.hu/

 

II.3.3. DayOne Capital

Mi ez?

A Day One Capital Magyarország első bejegyzett angyal-befektetői tőkealapja.  Különlegessége a nagyobb kockázati tőke alapokkal szemben, hogy már a vállalkozás életének legkorábbi szakaszában a menedzsment csapat mögé áll. Az induláshoz szükséges tőke mellett szervezési, vezetési tanácsaikat, iparági kapcsolataikat is a startupok rendelkezésére bocsátják. Az első alapjuk mérete 402 millió forint, projektenként 20-80 millió forintos nagyságrendben fektetnek be.

Kit támogatnak?

Az alap induló, innováció alapú, elsősorban, de nem kizárólag hazai vállalkozásokba fektet be.

További információ:

http://dayonecapital.com

 

II.3.4. Kitchen Budapest

Mi ez?

A KIBU, vagy Kitchen Budapest egy olyan fizikai és virtuális tér, amely a művészet, technológia, design és üzlet területéről érkező ötletek metszéspontját adja. A 2007-ben, a Telekom által alapított cég acceleratori és inkubátori feladatokat tölt be: anyagi támogatással, a rendelkezésükre bocsátott infrastruktúrával és szakértő mentorokkal segítik a vállalkozások beindulását.

Kit támogatnak?

A KIBU inkubációs programjában korai fázisú startupokat karolnak fel, hogy a tréning 26 hetes időszaka után életképes üzleti tervvel álljanak elő.

További információ:

http://www.kitchenbudapest.hu

 

II.3.5. Crowdfunding

crowdfunding egy támogatási forma, amikor több ember támogat egy üzleti ötletet. Nem kizárólag startupokról van ebben az esetben szó, hanem bármilyen új projekt, legyen az technológiai, élettudományi, társadalmi vagy éppen művészeti. A fogalom a crowd (=tömeg) és a funding(=finanszírozás, támogatás) szóból származik. Minél több ember járul hozzá egy ötlethez, annál gyorsabban gyűjthető össze az indulótőke, és annál hamarabb valósulhat meg az elképzelés. Minden üzleti ötlethez, vagy tervezett akcióhoz meg van határozva egy finanszírozási cél és egy határidő. Ha összegyűlik elég ember, aki támogatja a kezdeményezést, akkor – de csak is akkor – a megbeszélt időpontban adja mindenki oda az alapításhoz szükséges hozzájárulását. A sikeres alapítás esetében pedig a támogatók kapnak is valamit, például egy különleges darabot a termékből, vagy egy személyes élményt az ötlettel vagy akcióval kapcsolatban.
(Bővebb információ: http://www.trnd.com/hu/blog/2012/10/04/kickstarter-a-kreativ-otletek-tarhaza/, illetve http://crowdfunding.blog.hu/)

Jelenleg elérhető hazai crowdfunding oldalak:

http://www.kezdheted.hu

http://osszedobjuk.hu/hu

http://indulj.be/

Jelenleg elérhető külföldi crowdfunding oldalak:

www.kickstarter.com

http://www.indiegogo.com/

http://crowdfunding.com/

 

II.4. Hitelek

II.4.1. Diákhitel

Mi ez?

A Diákhitelt 2001-ben hívta életre a Magyar Köztársaság Kormánya.

Részlet a hallgatói hitelrendszert létrehozó 119/2001. (VI. 30.) kormányrendeletből

„A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is biztonságos és költséghatékony megvalósítása céljából, valamint a diákhitelrendszer méretei, társadalmi, gazdasági és költségvetési kihatásai miatt a Kormány a hallgatói hitelrendszert a megfelelő állami intézmények és állami tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel Központ Részvénytársaság és ezen szervezetek közötti szoros együttműködés elősegítésével kívánja létrehozni és működtetni, beleértve annak forrásteremtési, hiteligénylési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait."

A Diákhitel maximális összege havi 50.000 Ft.

Ki kaphatja meg?

A felsőoktatásban tanulók döntő többsége jogosult a Diákhitelre. A kölcsönt felveheti állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgató is, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul. Jogosult rá mindenki, aki a 35. életévét nem töltötte be, és magyar állampolgár vagy menekültként elismert. Ekként a Diákhitel program a PhD-képzésben résztvevők számára is elérhető.

További információ:

http://www.diakhitel.hu

 

II.4.2. Új Széchenyi Hitelprogram

Mi ez?

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikrovállalkozások számára a Közvetítő bevonásával vissza nem térítendő támogatást, illetve Hitelt együttesen biztosítson.

Az Új Széchenyi Hitel Program keretében az MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet, illetve garancia lehetőséget közvetít szerződött pénzügyi közvetítők számára, ily módon visszatérítendő, kedvező kamatozású forrásokat biztosít a mikro-, és kisvállalkozások részére, valamint kezességvállalással könnyít a KKV-k felé megfogalmazott fedezeti elvárásokon. 

Az Új Széchenyi Hitelprogramok keretében 1-200 millió forintig lehet kedvezményes hitelt igényelni.

Ki kaphatja meg?

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetik, melyek tevékenysége nem esik a de minimis korlátozások alá, de mindeddig nem tudtak bekerülni a banki finanszírozás körébe (méretgazdaságossági és egyéb okokból), rendelkeznek azonban egy jól átgondolt üzleti tervvel és minimum 10% önerővel.

További információ:

http://mvzrt.hu/content.php?id=ib2f0060690c748d5122208be9570780