A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!

Anyagtudományi és Technológiai Tanszék legjelentősebb kutatásai

 

Széchenyi István Egyetem

Széchenyi istván Egyetem, Műszaki Tudományi KarA projekt adatai

Felsőoktatási IntézménySzéchenyi István Egyetem Széchenyi istván Egyetem, Műszaki Tudományi Kar
Projektgazda NeveSZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszé
Projektgazda Címe9026 Győr Egyetem tér 1.
Projektgazda Weboldalahttp://att.sze.hu
Kapcsolattartó NeveDr. Hargitai Hajnalka
Kapcsolattartó Telefonszáma06-96-503492
Kapcsolattartó Mobilszáma06-30-3154030
Kapcsolattartó Email Címehargitai@sze.hu

Bemutató videó

Eredmények megjelenítése 1-től 1-ig 1 találatból.
Kapcsolódó portrék
Szűcs Máté

Kik vettek részt a projekt létrehozásában?

Az Anyagtudományi és Technológiai 
 
Tanszéken elsősorban járműipari anyag és 
 
technológiafejlesztési kísérletek folynak. A tanszék 
 
munkatársai részt vesznek a K+F projektek fejlesztési 
 
feladataiban, valamint az ehhez kapcsolódó 
 
anyagvizsgálati tevékenységben.
 
• teljes munkaidős oktatók száma: 8 fő
 
• ebből minősített: 6 fő
 
• a tanszéken doktori képzésben részt vevő 
 
hallgatók száma: 2 fő

Mióta és milyen tudományos tevékenységet folytat a projektgazda?

A tanszék története a Közlekedési és Távközlési 
 
Műszaki Főiskola alapításáig nyúlik vissza. 1993-
 
ban Anyagismeret és Technológia Tanszék és a 
 
Járműgyártási Tanszék összevonásával alakult meg 
 
az Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék.
 
2012. január elsejétől a Műszaki Tudományi Kar 
 
életében új fejezett kezdődött, ugyanis megalakult 
 
az AUDI Hungaria Járműmérnöki Tanszékcsoport. A 
 
csoportot három tanszék alkotja: Az Anyagismereti 
 
és Járműgyártási Tanszék kettéválásával alakult 
 
meg az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék 
 
és a Járműgyártási Tanszék, valamint Belsőégésű 
 
Motorok Tanszék.
 
A tanszék számos tudományterületen végez oktatási 
 
feladatokat, a legfontosabbak a következők: 
 
anyagtudomány, mechanikai technológiák, 
 
minőségbiztosítás. A tanszék továbbá közreműködik 
 
a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, 
 
járműmérnöki, mechatronikai mérnöki, a műszaki 
 
menedzser, valamint a mérnöktanári szakok 
 
oktatásában. Alapképzésben a gépészmérnöki 
 
szakon autógyártási, a gyártási rendszerek és 
 
a minőségirányítási szakirányokért, a műszaki 
 
menedzser szakon a minőségirányítási szakirány 
 
szakmai képzéséért felelős. Az MSc képzésben 
 
a mechatronikai mérnök szak felelőse, és 
 
közreműködik a járműmérnöki MSc képzésben is.

Jelenleg milyen szakmai együttműködésekkel rendelkeznek hazai és nemzetközi vonatkozásban (kutatási tevékenység, vállalkozói megbízás)?

Hazai és nemzetközi vonatkozásban is jó kapcsolatot 
 
alakított ki a tanszék több kutatóintézettel és 
 
felsőfokú intézménnyel. Szoros együttműködésben 
 
dolgozunk a következő egyetemekkel:
 
•Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
 
Egyetem, Anyagtudomány és Technológia 
 
Tanszék
 
•Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
 
Egyetem, Polimertechnika Tanszék
 
•Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai 
 
Tanszék
 
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és •
 
Folyamatmérnöki Intézet
 
• Kecskeméti Főiskola, Anyagtechnológia Tanszék

Milyen nemzetközi pályázatokban vettetek részt (FP7, CIP stb.)?

Az utóbbi évek legjelentősebb kutatási projektjei:
 
Megnevezés: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-
 
2003, „Mobilitás és környezet”, kutatási projekt
 
Időtartam: 2010-2012
 
Finanszírozó intézmény: Európai Szociális Alap
 
Megnevezés: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-
 
0029 „Járműipari anyagfejlesztések: célzott 
 
alapkutatás az alakíthatóság, hőkezelés és 
 
hegeszthetőség témaköreiben”, kutatási projekt
 
Időtartam: 2013-2014
 
Finanszírozó intézmény: Európai Szociális Alap
 
Megnevezés: Nanoschratch, „Polimer 
 
nanokompozitok tulajdonságainak vizsgálatai”, 
 
kutatási pályázat
 
Időtartam: 2010-2011
 
Finanszírozó intézmény: Európai Unió

A projekt célja

Az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék 
 
legjelentősebb kutatási irányvonalai:
 
1. Fémötvözetek tulajdonságai, káranalízise
 
2. Nanoszerkezetű anyagok tulajdonságainak és 
 
technológiáinak elméleti és kísérleti úton történő 
 
vizsgálatai
 
3. Polimer technológiák, polimer kompozitok, 
 
polimer nanokompozitok előállítása és tulajdonságai
 
4. Fémporok lézeres szinterezésének technológiája, 
 
szinterezett anyagok tulajdonságai
 
5. Fém-kerámia kompozitok szerkezete és 
 
tulajdonságai

A projekt megvalósításának szakmai tartalma

Legutóbb lezárult projektünkben (TÁMOP-
 
4.2.1/B-09/1/KONV-2010-2003, „Mobilitás és 
 
környezet”, kutatási projekt) nanoszerkezetek 
 
elméleti vizsgálataival foglalkoztunk, továbbá szén 
 
nanocsövekkel és más erősítő nanoadalékokat 
 
tartalmazó polimer nanokompozitokat állítottunk 
 
elő és vizsgáltunk kísérleti úton.
 
Eredményeinket az alábbi pontokban foglalhatjuk 
 
össze:
 
1. Pszeudo-reguláris gráfelmélet új 
 
összefüggéseit írtuk fel és bizonyítottuk. Az új 
 
összefüggések nanoszerkezetekre vonatkozó 
 
alkalmazhatóságát mutattuk meg.
 
2. Szén nanoszerkezetek: 
 
• Molekuláris dinamikai szimulációkkal 
 
megmutattuk, hogy grafén lapból nanolitográfiai 
 
módszerekkel kivágott megfelelő topológiájú 
 
alakzatok 3D szerkezetté építik fel önmagukat, 
 
amelyek lehetnek szén nanocsövek és fullerének.
 
• Molekuláris mechanikai szimulációkkal 
 
megmutattuk, hogy szén nanocső Y-elágazások 
 
esetében húzásszimulációs eredményekből 
 
meghatározhatók a szerkezet leggyengébb helyei, és 
 
becsülhető a tönkremenetel módja, folyamata.
 
3. Polimer nanokompozitok préselési 
 
technológiáit hasonlítottuk össze ömledékkeveréses 
 
technológiákkal. Meghatároztuk azokat az eseteket, 
 
amikor a préselési technológia előnyösebb lehet a 
 
nanokompozitok előállítása céljából.
 
4. Kísérleti úton megmutattuk, hogy a polimer 
 
nanokompozit blendek statikus és dinamikus 
 
szilárdsági tulajdonságai, hőtechnikai tulajdonságok 
 
széles skálán tervezhetők.

A fejlesztés során milyen prototípus/ termék/ technológia/ szolgáltatás jön létre?

A tanszéken folyó kutatás-fejlesztési és 
 
anyagvizsgálati munka során új polimer 
 
nanokompozit alapanyagokat állítottunk elő és 
 
vizsgáltuk ezek különböző tulajdonságait, vizsgáltuk 
 
a prototípusgyártás alkalmazási lehetőségeit 
 
és korlátait a járműipari alkatrészgyártásban, 
 
max. 1500 karakter és új konstrukciós megoldásokat dolgoztunk ki. 
 
Speciális anyagvizsgálati eljárásokkal elemeztük az
 
anyagok és a szerkezetek egyes károsodási, illetve 
 
tönkremeneteli folyamatait és vizsgáltuk azok okát.

Miért lesz hasznos a társadalom számára?

A rendelkezésre álló infrastruktúra 
 
(gyártástechnológiai és anyagvizsgálati 
 
berendezések) lehetőséget teremt mind alap, 
 
mind pedig alkalmazott kutatási feladatokban való 
 
részvételre, hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel 
 
való együttműködésre. Az eredmények a kutatók, 
 
illetve az ipar számára közvetlen hasznot jelentenek, 
 
ezen felül a kutatásokba bevont hallgatók számára 
 
is előnnyel jár és a legújabb eredményeket a 
 
tananyagba beépítve a műszaki oktatásban is 
 
hasznosítani lehet.


Megosztás